دریچه دسترسی

دریچه بازدید

آخرین بروز رسانی: 1398/10/01


جمع کل: ریال
جمع کل با تخفیف: ریال

تصویر و مشخصات فنی نام کالا ابعاد / مقدار قیمت
(ريال)
تعداد تخفیف جمع
(ریال)
جمع با تخفیف
(ریال)
دریچه بازدید  با پانل 12.5 MR
دریچه بازدید با پانل 12.5 MR

| 20×20

1 عدد 1,090,000
دریچه بازدید  با پانل 12.5 MR
دریچه بازدید با پانل 12.5 MR

| 30×30

1 عدد 1,394,000
دریچه بازدید با پانل 12.5 MR
دریچه بازدید با پانل 12.5 MR

| 40×40

1 عدد 1,805,000
دریچه بازدید  با پانل 12.5 MR
دریچه بازدید با پانل 12.5 MR

| 50×50

1 عدد 2,197,000
دریچه بازدید  با پانل 12.5 MR
دریچه بازدید با پانل 12.5 MR

| 60×60

1 عدد 2,540,000
دریچه بازدید  با پانل 12.5 MR
دریچه بازدید با پانل 12.5 MR

| 120×60

1 عدد 4,877,000
بالای صفحه