اتصالات نانیوس

قطعات نانیوس

آخرین بروز رسانی: 1398/10/01


جمع کل: ریال
جمع کل با تخفیف: ریال

تصویر و مشخصات فنی نام کالا ابعاد / مقدار قیمت
(ريال)
تعداد تخفیف جمع
(ریال)
جمع با تخفیف
(ریال)
قطعه رابط نانیوس
قطعه رابط نانیوس

10 سانتی |

1 عدد 7,500
آویز نانیوس
آویز نانیوس

20 سانتی |

1 عدد 16,500
آویز نانیوس
آویز نانیوس

40 سانتی |

1 عدد 28,500
آویز نانیوس
آویز نانیوس

60 سانتی |

1 عدد 40,800
آویز نانیوس
آویز نانیوس

80 سانتی |

1 عدد 53,000
آویز نانیوس
آویز نانیوس

100 سانتی |

1 عدد 65,200
رکاب نانیوس برای F47
رکاب نانیوس برای F47

|

1 عدد 20,500
رکاب نانیوس برای CD60
رکاب نانیوس برای CD60

|

1 عدد 22,550
چنگک نانیوس CD60
چنگک نانیوس CD60

|

1 عدد 18,800
قطعه افزایش طول نانیوس
قطعه افزایش طول نانیوس

300 سانتی |

1 عدد 188,000
پین نانیوس (سوزن تنظیم ارتفاع)
پین نانیوس (سوزن تنظیم ارتفاع)

|

1 عدد 3,400
بالای صفحه