پانل روکش دار

پانل روکش دار

آخرین بروز رسانی: 1398/10/01


جمع کل: ریال
جمع کل با تخفیف: ریال

تصویر و مشخصات فنی نام کالا ابعاد / مقدار قیمت
(ريال)
تعداد تخفیف جمع
(ریال)
جمع با تخفیف
(ریال)
پانل روکش‌دار گچی RG6.5
پانل روکش‌دار گچی RG6.5

برگ | نوع AK-VK

2.88 متر مربع 569,000
پانل روکش‌دار گچی RG9.5
پانل روکش‌دار گچی RG9.5

برگ | نوع AK-VK

2.88 متر مربع 573,000
پانل روکش‌دار گچی RG12.5
پانل روکش‌دار گچی RG12.5

برگ | نوع AK-VK

2.88 متر مربع 613,000
پانل روکش‌دار گچی RG12.5
پانل روکش‌دار گچی RG12.5

برگ | نوع AK-VK

3 متر مربع 638,000
پانل روکش‌دار گچی RG12.5
پانل روکش‌دار گچی RG12.5

برگ | نوع AK-VK

3.6 متر مربع 762,000
پانل روکش‌دار گچی RG15
پانل روکش‌دار گچی RG15

برگ | نوع AK-VK

2.88 متر مربع 706,000
پانل روکش‌دار گچی RG15
پانل روکش‌دار گچی RG15

برگ | نوع AK-VK

3.6 متر مربع 874,000
پانل روکش‌دار گچی RG18
پانل روکش‌دار گچی RG18

برگ | نوع AK-VK

2.88 متر مربع
پانل روکش‌دار گچی RG18
پانل روکش‌دار گچی RG18

برگ | نوع AK-VK

3.6 متر مربع
بالای صفحه