اتصالات گالوانیزه

اتصالات

آخرین بروز رسانی: 1398/10/01


جمع کل: ریال
جمع کل با تخفیف: ریال

تصویر و مشخصات فنی نام کالا ابعاد / مقدار قیمت
(ريال)
تعداد تخفیف جمع
(ریال)
جمع با تخفیف
(ریال)
بست اتصال کامل F47 (کلیپس)
بست اتصال کامل F47 (کلیپس)

|

1 عدد 13,100
بست اتصال نیمه F47
بست اتصال نیمه F47

|

1 عدد 5,300
بست اتصال طولیW) F 47)
بست اتصال طولیW) F 47)

|

1 عدد 11,000
اتصال مستقیم CT205 (براکت F47)
اتصال مستقیم CT205 (براکت F47)

|

1 عدد 14,400
اتصال آویز HT90
اتصال آویز HT90

|

1 عدد 6,600
بست اتصال نیمه CD60
بست اتصال نیمه CD60

|

1 عدد 8,800
بست اتصال کامل CD60
بست اتصال کامل CD60

|

1 عدد 21,300
بست اتصال طولی CD60
بست اتصال طولی CD60

|

1 عدد 17,850
اتصال مستقیم CD 60 (براکتCD 60)
اتصال مستقیم CD 60 (براکتCD 60)

6 سانتی |

1 عدد 12,700
اتصال مستقیم CD 60 (براکت CD 60)
اتصال مستقیم CD 60 (براکت CD 60)

9 سانتی |

1 عدد 16,750
اتصال مستقیم CD 60 (براکت CD 60)
اتصال مستقیم CD 60 (براکت CD 60)

12 سانتی |

1 عدد 20,500
SP 60
SP 60

40 سانتی |

1 عدد 150,500
SP 60
SP 60

60 سانتی |

1 عدد 164,000
SC 47
SC 47

|

1 عدد 35,200
بالای صفحه