اتصالات سقف مشبک

اتصالات

آخرین بروز رسانی: 1398/10/01


جمع کل: ریال
جمع کل با تخفیف: ریال

تصویر و مشخصات فنی نام کالا ابعاد / مقدار قیمت
(ريال)
تعداد تخفیف جمع
(ریال)
جمع با تخفیف
(ریال)
بست اتصال آویز دوبل
بست اتصال آویز دوبل

|

1 عدد 20,800
مفتول آویز
مفتول آویز

20 سانتی |

1 عدد 8,700
مفتول آویز
مفتول آویز

60 سانتی |

1 عدد 23,000
مفتول آویز
مفتول آویز

100 سانتی |

1 عدد 37,800
سنجاق آویز بار از T-Profile
سنجاق آویز بار از T-Profile

|

1 عدد 8,600
گیره آویز بار از T-Profile
گیره آویز بار از T-Profile

|

1 عدد 37,700
گیره پشت تایل
گیره پشت تایل

|

1 عدد 15,800
بالای صفحه