گچی

60×60

آخرین بروز رسانی: 1398/10/01


جمع کل: ریال
جمع کل با تخفیف: ریال

تصویر و مشخصات فنی نام کالا ابعاد / مقدار قیمت
(ريال)
تعداد تخفیف جمع
(ریال)
جمع با تخفیف
(ریال)
تایل رنگ شده سفید
تایل رنگ شده سفید

بسته | 9.5mm

3.6 متر مربع
تایل رنگ شده سفید با فویل
تایل رنگ شده سفید با فویل

بسته | 9.5mm

3.6 متر مربع
تایل روکش PVC
تایل روکش PVC

بسته | 9.5mm

3.6 متر مربع 1,163,500
تایل روکش PVC با فویل
تایل روکش PVC با فویل

بسته | 9.5mm

3.6 متر مربع 1,216,500
تایل آکوستیک پانچ دایره بدون روکش با فلیس سفید/مشکی
تایل آکوستیک پانچ دایره بدون روکش با فلیس سفید/مشکی

بسته | 9.5mm

3.6 متر مربع
تایل آکوستیک پانچ مربع بدون روکش با فلیس سفید/مشکی
تایل آکوستیک پانچ مربع بدون روکش با فلیس سفید/مشکی

بسته | 9.5mm

3.6 متر مربع
تایل  آکوستیک پانچ خطی بدون روکش با فلیس سفید/مشکی
تایل آکوستیک پانچ خطی بدون روکش با فلیس سفید/مشکی

بسته | 9.5mm

3.6 متر مربع
تایل  آکوستیک پانچ دایره رنگ شده با فلیس
تایل آکوستیک پانچ دایره رنگ شده با فلیس

بسته | 9.5mm

3.6 متر مربع
تایل آکوستیک پانچ مربع رنگ شده با فلیس
تایل آکوستیک پانچ مربع رنگ شده با فلیس

بسته | 9.5mm

3.6 متر مربع
تایل آکوستیک پانچ خطی رنگ شده با فلیس
تایل آکوستیک پانچ خطی رنگ شده با فلیس

بسته | 9.5mm

3.6 متر مربع
تایل آکوستیک پانچ دایره روکش PVC با فلیس
تایل آکوستیک پانچ دایره روکش PVC با فلیس

بسته | 9.5mm

3.6 متر مربع 1,502,000
تایل آکوستیک پانچ مربع روکش PVC با فلیس
تایل آکوستیک پانچ مربع روکش PVC با فلیس

بسته | 9.5mm

3.6 متر مربع 1,607,000
تایل آکوستیک پانچ خطی روکش PVC با فلیس
تایل آکوستیک پانچ خطی روکش PVC با فلیس

بسته | 9.5mm

3.6 متر مربع 1,606,000
تایل MR -روکش PVC
تایل MR -روکش PVC

بسته | 9.5mm

3.6 متر مربع 1,535,000
تایل MR -روکش PVC با فویل
تایل MR -روکش PVC با فویل

بسته | 9.5mm

3.6 متر مربع 1,635,000
تایل طرح یاقوت
تایل طرح یاقوت

بسته | 9.5mm

3.6 متر مربع 1,045,000
تایل طرح الماس
تایل طرح الماس

بسته | 9.5mm

3.6 متر مربع 1,045,000
تایل طرح لوزی
تایل طرح لوزی

بسته | 9.5mm

3.6 متر مربع 1,045,000
تایل طرح حصیری
تایل طرح حصیری

بسته | 9.5mm

3.6 متر مربع 1,045,000
تایل طرح یاقوت با فویل
تایل طرح یاقوت با فویل

بسته | 9.5mm

3.6 متر مربع 1,138,000
تایل طرح الماس با فویل
تایل طرح الماس با فویل

بسته | 9.5mm

3.6 متر مربع 1,138,000
تایل طرح لوزی با فویل
تایل طرح لوزی با فویل

بسته | 9.5mm

3.6 متر مربع 1,138,000
تایل طرح حصیری با فویل
تایل طرح حصیری با فویل

بسته | 9.5mm

3.6 متر مربع 1,138,000
بالای صفحه