پانل روکش دار

پانل‌های FM

آخرین بروز رسانی: 1398/10/01


جمع کل: ریال
جمع کل با تخفیف: ریال

تصویر و مشخصات فنی نام کالا ابعاد / مقدار قیمت
(ريال)
تعداد تخفیف جمع
(ریال)
جمع با تخفیف
(ریال)
پانل‌های روکش‌دار گچی FM12.5
پانل‌های روکش‌دار گچی FM12.5

برگ | نوع AK-VK

2.88 متر مربع 879,000
پانل‌های روکش‌دار گچی FM12.5
پانل‌های روکش‌دار گچی FM12.5

برگ | AK-VK

3 متر مربع 914,000
پانل های روکش‌دار گچیFM12.5
پانل های روکش‌دار گچیFM12.5

برگ | AK-VK

3.36 متر مربع 1,030,000
پانل‌های روکش‌دار گچی FM12.5
پانل‌های روکش‌دار گچی FM12.5

برگ | نوع AK-VK

3.6 متر مربع 1,092,000
پانل‌ روکش‌دار گچی FM15
پانل‌ روکش‌دار گچی FM15

برگ | نوع AK-VK

2.88 متر مربع 993,000
پانل‌ روکش‌دار گچی FM18
پانل‌ روکش‌دار گچی FM18

برگ | نوع AK-VK

2.88 متر مربع
بالای صفحه